บริการสร้าง Social Media และทำ Social Media Marketing แบบมืออาชีพ
บริการสร้าง Social Media และ ทำ Social Media Marketing แบบมืออาชีพ พร้อมทั้งให้แนะนำแนวทางและการสร้างประโยชน์จาก Social Media อย่างมีทิศทางตามนโยบายที่กำหนด

Social Media Marketing

ทำไมแต่ละธุรกิจจำเป็นต้องทำ Social Media Marketing
1 Social Media เป็นช่องทางที่ทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดโดยตรง
2 การทำการตลาดผ่าน Social Media ทำให้ ฺฺBrand หรือ ตราสินค้าของธุรกิจ ได้รับการจดจำได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมากขึ้น
3 การทำการตลาดผ่าน Social Media มีราคาประหยัดกว่าการทำการตลาดประเภทอื่นๆ
4 การทำการตลาดผ่าน Social Media ส่งผลทางอ้อมให้กับประสิทธิภาพ ในการทำอันดับการค้นหาผ่าน Search Engine หรือส่งผลดีต่อ SEO นั่นเอง
5 Social Media เป็นช่องทางที่ธุรกิจ สามารถรับ Feedback จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการในอนาคตได้

  Beginner Standard Professional
Facebook Fanpage 1-2 post/day 2-3 post/day 2-3 post/day
Twitter 1-2 post/day 4-5 post/day 8-10 post/day
Youtube x O O
Blog x x O
Report x x O
  2000 / Month 3000 / Month 5000 / Month