ข้อดีและข้อเสียของการทำ SEO


ประโยชน์ของ SEO

1 ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการลงโฆษณาประเภทอื่นๆเช่น การซื้อโฆษณาผ่าน Banner ประเภทต่างๆ , หรือการโฆษณาโดยการจ่ายแบบ Pay Per Click (PPC)
2 ช่วยการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า และบริการให้ดูมีความน่าเชื่อถือ หากเว็บไซต์อยู่ในอันดับเหนือคู่แข่ง ในเชิงของความรู้สึกผู้บริโภคแล้ว จะมีความรู้สึกว่าสินค้า หรือบริการนั้นได้รับความนิยมสูงกว่าคู่แข่งขันที่มีอันดับต่ำกว่า เนื่องจากหากมีการเข้าชม Website เป็นจำนวนมาก ย่อมหมายถึง บริษัทของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความรู้จักของลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
3 ช่วยสร้างมาตรฐาน, ความเรียบร้อยของการวางรูปแบบ และเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ของเรา คือการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มี Code ที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีความถูกต้อง และเป็นระเบียบมากขึ้น เนื่องจากการขัดอันดับของ Search Engine จะใช้วิธีการใช้ Robots มาเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ พร้อมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของ Code ต่างๆ ดังนั้นการทำ seo จึงมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ Code เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลที่ตามมาคือเว็บไซต์ของเราจะเป็นมาตรฐาน เป็นระเบียบ และมีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นอีกด้วย
4 เพิ่มโอกาสธุรกิจ และช่องทางในการสร้างลูกค้าใหม่ เนื่องจากลูกค้าที่มาจาก Search Engine นั้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ และมีความต้องการในเรื่องของสินค้าและบริการ จึงมาค้นหาใน Search Engine ซึ่งนำมาสู่การเป็นลูกค้ารายใหม่
5 การทำ SEO ช่วยให้ได้ลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เนื่องจากการทำ SEO ต้องกำหนดเป้าหมายของการทำตามกลุ่มของ Keyword หรือคำค้นหา ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปในตัวนั่นเอง
6 ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน การทำ SEO เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันบน Search Engine ชั้นนำ หากทำอันดับได้ดีกว่าคู่แข่งอื่นๆ ย่อมหมายถึงการได้เปรียบในด้านของการแข่งขันกับคู่แข่งนั่นเอง
7 ช่วยขยายตลาด และขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก การสร้างเว็บไซต์ และการทำ SEO เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ธุรกิจสามารถขยายตัวไปยังต่างประเทศได้ หากมีการวางแผนในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้รองรับการใช้งานในภาษาต่างๆ และรองรับการค้นหาตามคำค้นหาในภาษาของฐานลูกค้าในประเทศนั้นๆ
8 ช่วยสร้าง Brand Visibility การทำ SEO สำหรับการทำอันดับบน Search Engine นั้น สามารถทำการวางแผนในการสร้าง Brand ควบคู่กันไปได้ เพื่อสร้างการจดจำกับ Brand สินค้าและบริการได้
9 ช่วยทำให้เกิด Repeat Business ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจาก Search Engine โดยส่วนมากค่อนข้างจะใช้บริการเว็บไซต์ของคุณในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า หากสามารถทำให้ลูกค้าจดจำได้ สามารถทำให้เกิดการซื้อซ้ำ หรือการใช้บริการอีกครั้งได้ในภายหลัง
10 เป็นโปรโมชั่นที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา คือ หากการทำ SEO สามารถปรากฏอยู่บน Search Engine นั้นสร้างความได้เปรียบได้เทียบเท่ากับการจ้างบริษัททำโฆษณา ให้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นบริษัทโฆษณาที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้

ข้อเสียของ SEO

1 สามารถตรวจสอบได้ยาก สำหรับการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการเกี่ยวกับศักยภาพของผลงานและการรับประกันอันดับ
2 Search Engine ต่างๆมีการปรับการแสดงลำดับการแสดงผลในหน้าของ Search Engine ค่อนข้างบ่อยจากหลากหลายปัจจัย ไม่มีความแน่นอน ขึ้นลงตลอดเวลา จึงต้องมีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการวางแผนการแก้ไขอยู่เสมอ
3 ในแต่ละเว็บไซต์ในปัจจุบัน สามารถกำหนดคำค้นหาในแต่ละหน้าเว็บเพจได้อย่างจำกัด คือสามารถใส่ได้ไม่เกิน 5-10 คำต่อหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์นั้นๆ
4 การทำอันดับค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน ด้วยการเก็บข้อมูลของ Robots นั้นมีระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะมีความล่าช้ากว่าการทำแบบ Pay Per Click